Platforma do kompleksowego planowania treningów biegowych

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu:

Stworzenie innowacyjnej platformy do kompleksowego planowania treningów biegowych wraz z własnym dziennikiem aktywności, trenerem i kontrolą stanu zdrowia.

Cele projektu:

Wzrost konkurencyjności na rynkach docelowych poprzez prowadzenie działalności gospodarczej nowego procesu biznesowego, który wykorzystywał będzie TIK platformę do kompleksowego planowania treningów biegowych wraz z własnym dziennikiem aktywności, trenerem i kontrolą stanu zdrowia.

Planowane efekty:

  • Wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych,
  • Wprowadzenie digitalizacja treści oraz elektronicznej wymiany danych,
  • Pozytywna realizacja polityk horyzontalnych,
  • Rozwój działalności eksportowej w przedsiębiorstwie poprzez zaoferowanie nowego produktu/usługi na rynkach zagranicznych,
  • Wprowadzenie nowego produktu/usługi na rynkach zagranicznych na których przedsiębiorstwo dotychczas nie funkcjonowało,
  • Wdrożenie współpracy gospodarczej z innym przedsiębiorstwem.

Wartość projektu:

985 206,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

446 530,00 PLN

Śląskie