Platforma do kompleksowego planowania treningów biegowych

 • Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu:

 • Stworzenie innowacyjnej platformy do kompleksowego planowania treningów biegowych wraz z własnym dziennikiem aktywności, trenerem i kontrolą stanu zdrowia.

Cele projektu:

 • Wzrost konkurencyjności na rynkach docelowych poprzez prowadzenie działalności gospodarczej nowego procesu biznesowego, który wykorzystywał będzie TIK platformę do kompleksowego planowania treningów biegowych wraz z własnym dziennikiem aktywności, trenerem i kontrolą stanu zdrowia.

Planowane efekty:

 • • Wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych,
 • • Wprowadzenie digitalizacja treści oraz elektronicznej wymiany danych,
 • • Pozytywna realizacja polityk horyzontalnych,
 • • Rozwój działalności eksportowej w przedsiębiorstwie poprzez zaoferowanie nowego produktu/usługi na rynkach zagranicznych,
 • • Wprowadzenie nowego produktu/usługi na rynkach zagranicznych na których przedsiębiorstwo dotychczas nie funkcjonowało,
 • • Wdrożenie współpracy gospodarczej z innym przedsiębiorstwem.

Wartość projektu:

 • 985 206,50 PLN
 • Wkład Funduszy Europejskich:

  • 446 530,00 PLN